Marketing plan Leerdam: zet de Glasstad op de kaart!

Leerdam

09-12-2016 Tijdens de laatste vergadering van het jaar heeft David Golverdingen van onze CDA fractie het marketingplan van de stad Leerdam besproken.

Een onderdeel van het plan was de besluitvorming voor de bijdrage aan de kosten van een stadsmanager. De verschillende partijen gingen als een sneltrein langs het onderwerp, het CDA bleef wat langer bij het onderwerp stil staan. Zo benadrukte David dat de stadsmanager zich moet gaan focussen op de verbinding tussen het gemeentehuis en de ondernemers, de leegstand, toerisme en op de diversiteit van kwalitatieve evenementen in het centrum. Het college nam de aanbevelingen ter harte en gaat er mee aan de slag. LOV-bestuurder John Spruijt liet er donderdagavond tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering zijn recht op het inspreken geen twijfel over bestaan: het is van het grootste belang dat Leerdam een opvolger voor de onlangs vertrokken Ron Uijldert zoekt. In de vorige behandeling over het onderwerp heeft CDA-fractievoorzitter Martine Visser erop gehamerd dat de stadsmanager wel efficiënt zijn werk moet doen en vooral zichtbaar moet zijn. Ook de kosten moest een andere verdeelsleutel gaan krijgen, dit is nu dan ook het geval. In de Leerdamse begroting stond als wens een jaarlijkse uitgave van 25.000 euro voor de stadsmanager genoteerd. De LOV zou op haar beurt 20.000 euro bijdragen. In het verleden nam de gemeente met 40.000 euro per jaar het overgrote deel van de kosten voor haar rekening. Tijdens de laatste vergadering van het jaar heeft David Golverdingen het marketingplan besproken. Een onderdeel van het plan was de besluitvorming voor de bijdrage van een stadsmanager. De verschillende partijen gingen als een sneltrein langs het onderwerp, het CDA bleef wat langer bij het onderwerp stil staan. Zo werd er benadrukt dat de stadsmanager zich moet gaan focussen op de verbinding tussen het gemeentehuis en de ondernemers, de leegstand, toerisme en op de diversiteit van kwalitatieve evenementen in het centrum. Het college nam de aanbevelingen van harte aan en gaat hiermee aan de slag. Marketingplan Leerdam: zet de glasstad op de kaart De start van het plan was gebaseerd op subjectieve en objectieve signalen zoals; “de binnenstad trekt vermoedelijk meer bezoekers” “ het college denkt dat Leerdam zich positief ontwikkelt”.. … wij delen dan ook de mening van het college dat wij graag recente branchecijfers en onderzoeken hadden willen zien en niet die uit 2011 dit brengt ook een risico met zich mee. Het is zo nu en dan te summier onderbouwd maar wij beseften wel dat de nodige moeite gedaan is om actuelere cijfers te reproduceren Wij waarderen ook dat er een plan van buiten naar binnen wordt gewerkt en wil ik nogmaals benadrukken dat er al veel energie en diverse hobbels al zijn genomen in het voortraject. Wij moedigen ook het initiatief van de werkgroep aan die het belang zien om samen Leerdam te gaan branden als glasstad en vooral de kansen te verzilveren. Er gaat een werkgroep van start met 12 lokale Leerdammers uit diverse branches die samen met de gemeente Leerdam het toerisme naar de glasstad toe wil gaan lokken. Het resultaat moet zijn dat er maar liefst 30FTE voor 2019 gaan opleveren en daarbij ook nog een bruisend binnenstad te ontwikkelen. Een hele erge ambitieuze doelstelling wat ook wordt onderstreept door het CDA. Er is dan ook een bedrag van 120.000 euro gemoeid voor de opstartfase waarna 70.000 euro per jaar tot 2019. Wij als CDA in de persoon van David Golverdingen hebben het voorstel ook positief-kritisch aangevlogen. Als fractie waren wij het eens dat het plan een positief effect heeft op de lokale economie alsook het initiatief dat men van buiten naar binnen werkt. Maar het plan was te summier opgeschreven er waren te veel onduidelijkheden. Zo is het plan om een digitaal promotiehuis te ontwikkelen waarin de toerist op een interactieve manier de attracties makkelijk gaan vinden. Er wordt ook flink geïnvesteerd in de technologie zoals een website en sociaal media om diverse doelgroepen aan te boren. Het plan ging te weinig de inhoud in. Wij als CDA hadden dan ook de meeste vragen over het voorstel zoals; meer verdieping in de functie van de medewerkers van het team, een betere doelgroep analyse, swot-analyse van het promotiehuis, uitwerking samenwerkingsverbanden met andere gemeentes in de nabije omgeving. Ook het bedrag voor de digitale website en werknemers werden naar onze mening te hoog ingeschat en onder de aandacht gebracht. Daarnaast werd er ook nog wat aandachtspunten meegegeven dat Leerdam meer bestaat uit glas en dat dit ook niet moet worden vergeten tijdens het realiseren van het plan. Want Leerdam is in bezit van een rijke mix van groen, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden. De behandeling had de nodige aandacht gekregen dit ook op de volle publieke tribune. Het PVDA schorste in de tweede ronde de vergadering, samen met het CDA en CU waren de drie partijen niet helemaal tevreden over de bijsturing en de beantwoording van de vragen. De overige partijen wilden graag de vaart inhouden dit nog los van de SGP die een andere gedachte hebben bij het ontwikkelen van toerisme. Een evaluatiemoment in 2018 en de schriftelijke beantwoording van de technische marketingvragen werd de inzet van het CU, CDA en de PVDA voor de tweede ronde. Uiteindelijk ging de wethouder hiermee akkoord en eindigden een lange avond met een nieuw kans om de glasstad op de kaart te brengen.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid