Welkom bij CDA Vijfheerenlanden

CDA Vijfheerenlanden is een lokale partij voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden die gaat ontstaan uit Leerdam, Vianen en Zederik. Wij hebben ruimte in de agenda van onze fractievergaderingen voor contact en overleg met lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen. Aan het begin van de fractievergaderingen is er ruimte om zorgen en ontwikkelingen te delen met de fractie en daarover te discussiëren. Wilt u deelnemen? Neem dan contact op.

Nieuws

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden

20-09-2018 Voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden komt er ook een stemwijzer. Er zijn verschillende stemhulpen op de markt. Voor deze verkiezingen is gekozen voor KiesKompas.

CDA wil boer en burger verbinden

11-09-2018 Het CDA in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden organiseerde 11 september een bijeenkomst over de landbouwvisie van de provincie Utrecht. Relevant voor alle landbouwers in Vijfheerenlanden, want vanaf 1 januari maakt de nieuwe gemeente deel uit van Utrecht.

CDA Vijfheerenlanden vraagt om hulp bij aanvragen subsidies sportclubs.

06-09-2018 CDA Vijfheerenlanden wil dat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik sportclubs actief ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de colleges van burgemeesters en wethouders.

CDA Vijfheerenlanden organiseert bijeenkomst 'Landbouw met perspectief'

17-08-2018 Op dinsdag 11 september aanstaande organiseert CDA Vijfheerenlanden een bijeenkomst over de Landbouwvisie van de provincie Utrecht. Aanleiding is de Landbouwvisie 2018, genaamd 'Landbouw met perspectief', die eind september wordt vastgesteld door de Provinciale Staten van Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats in Huis het Bosch te Lexmond en start om 19.30 uur. Het CDA nodigt alle agrariërs en overige geïnteresseerde inwoners van de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden van harte uit.

CDA Vijfheerenlanden op jaarmarkt in Lexmond

10-08-2018 Tijdens de jaarmarkt in Lexmond op zaterdag 25 augustus zal CDA Vijfheerenlanden weer aanwezig zijn met een kraampje. Zowel leden van de huidige fracties en besturen als kandidaten voor de verkiezingen van november aanstaande zullen in gesprek gaan met het publiek.