Verkiezingsprogramma CDA Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden is volgens ons: een gemeente met hart voor de zaak, waar mensen omzien naar elkaar, waar iedereen meetelt en meedoet, waar we samen leven in vitale, leefbare dorpen en steden, waar het goed wonen en werken is, waar het verkeer veilig haar weg vindt, waar veel groen is, waar iedereen meedenkt en wordt gehoord en waar mensen, bedrijven en bestuur klaar zijn voor de toekomst!

Kernpunten uit het verkiezingsprogramma CDA Vijfheerenlanden 2018 zijn:

  • Leefbare kernen. Dit gaan we bereiken door het in stand houden van de basisvoorzieningen, voldoende woningbouw en groen.
  • Zorg voor elkaar. We zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt en leggen de nadruk op preventie.
  • Veiligheid. Veilige fietsroutes voor alle schoolgaande jeugd, verkeersveiligheid in de kernen. Tevens goede en zichtbare politie.
  • Rentmeesterschap. Wij kiezen voor duurzame oplossingen, geven als overheid het goede voorbeeld en ondersteunen onze agrariërs bij het onderhouden van het landschap.
  • Streven naar behoud van de eigen identiteit van elke kern en wijk. Dit gaan we bereiken door voorzieningen op maat en behoud van aanbod van sport en cultuur, in blijvend overleg met inwoners.
Download het volledige verkiezingsprogramma CDA 2018 Leefbaar & Vitaal Vijfheerenlanden

Visueel verkiezingsprogramma

CDA Vijfheerenlanden heeft een visueel verkiezingsprogramma gemaakt: een ‘Praatplaat’, een getekende versie van het verkiezingsprogramma. Hiermee willen zij op een eenvoudige manier de speerpunten uit het programma laten zien. De plaat is bedoeld voor iedereen en ook geschikt voor mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen of voor mensen die moeite hebben met lezen.