Verkiezingsprogramma CDA Vijfheerenlanden

Het verkiezingsprogramma van CDA Vijfheerenlanden 2022 “Samen Verder Bouwen” is tot stand gekomen door informatie op te halen bij de CDA leden, fractie, commissieleden, diverse verenigingen en instanties en door de “Wat heb je op je hart” campagne. CDA Vijfheerenlanden heeft suggesties, vragen en opmerkingen opgehaald met hulp van een brievenbus in de vorm van een groen CDA-hart. Het CDA-hart heeft een rondreis gemaakt langs 24 locaties in 16 kernen van Vijfheerenlanden en heeft maar liefst 330 reacties opgeleverd. Dit heeft geleid tot aanvullingen en verbeteringen van het programma. Zo kwam een breed gedragen verkiezingsprogramma tot stand.

Elke bladzijde van het verkiezingsprogramma straalt de boodschap uit van respect, verbinding en omzien naar elkaar. Fundament van deze boodschap in het programma zijn de vier CDA uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid (mensen maken de samenleving), gerechtigheid (betrouwbare en beschermende overheid), solidariteit (we leven niet alleen voor onszelf) en rentmeesterschap (verbondenheid tussen jong en oud). Op dit fundament kun je verder bouwen!Download het volledige verkiezingsprogramma CDA Vijfheerenlanden Samen verder bouwen

Visueel verkiezingsprogramma

CDA Vijfheerenlanden heeft een visueel verkiezingsprogramma gemaakt: een ‘Praatplaat’, een getekende versie van het verkiezingsprogramma. Hiermee willen we op een eenvoudige manier de speerpunten uit het programma laten zien. De plaat is bedoeld voor iedereen en ook geschikt voor mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen of voor mensen die moeite hebben met lezen.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid