CDA Vijfheerenlanden aan de slag tijdens NLdoet 2017.

Vijfheerenlanden

11-02-2017 Op vrijdag 10 maart helpt CDA Vijfheerenlanden mee tijdens NLdoet. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland waarbij maatschappelijke organisaties door vrijwilligers worden geholpen.

Leden, fractie en bestuur van CDA Vijfheerenlanden helpen bij drie activiteiten in de Vijfheerenlanden. CDA Vianen gaat aan de slag bij het voorjaarsfeest in Hof van Batenstein (https://www.nldoet.nl/klus/19319), CDA Zederik gaat helpen bij het Verwenmoment voor de ouderen in Open Vensters (https://www.nldoet.nl/klus/23726) en CDA Leerdam gaat een opfrisbeurt geven aan een kleinschalige zorgafdeling van het Emmahuis (http://www.nldoet.nl/klus/24295).

CDA Vijfheerenlanden heeft een grote waardering voor deze maatschappelijke organisaties en het vrijwilligerswerk in Leerdam, Vianen en Zederik en wil op deze wijze een steentje bijdragen.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid