Wethouder Bart Bruggeman zet argumenten op een rij waarom Utrecht!

Leerdam,Vijfheerenlanden

10-01-2017 De CDA-fracties en afdelingen kozen er (nagenoeg) unaniem voor om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel te laten zijn van de provincie Utrecht. Naar aanleiding van recente vragen zette wethouder Bart Bruggeman een aantal argumenten die geleid hebben tot die keuze, nog even op een rij.

Onderdeel van de realisatie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, is de keuze voor aansluiting bij de provincie Zuid-Holland of de provincie Utrecht. Een keuze waarvoor de drie gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik (VLZ) "slechts" een voorkeur kunnen uitspreken en waarover de Tweede Kamer en aansluitend Eerste Kamer een besluit nemen. Het simpele feit dat Vianen nu in Utrecht ligt en Zederik en Leerdam in Zuid-Holland, impliceert dat een keuze geen eigen initiatief, maar een noodzaak is. De gezamenlijke colleges van VLZ zijn unaniem in hun voorkeur voor Utrecht. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraden van Vianen (17-0) en Leerdam (13-6) kiezen ook voor Utrecht. Een krappe meerderheid in Zederik ((8-7) spreekt een voorkeur uit voor Zuid-Holland.De voorkeur voor Utrecht van het college uit Leerdam is niet gebaseerd op een uitgesproken voorkeur voor één van de twee provincies. In alle discussies lijkt het soms of Zuid-Holland ineens onbespreekbaar voor ons is en Utrecht de hemel op aarde. Natuurlijk klopt dat beeld niet en zijn het kleine verschillen die onze voorkeur voor Utrecht kleuren. Kleine verschillen, maar wel doorslaggevend, waarbij de volgende rationele en emotionele argumenten tellen:

  • Alhoewel we in Utrecht ook grensgemeente zijn (Gelderland en Zuid Holland), is Utrecht zeer nabij. We merken nu al duidelijk in Zederik en Leerdam dat de contacten met Utrecht op meer natuurlijke wijze verlopen. De open bestuurscultuur in Utrecht die we nu al ervaren tijdens het regionale en provinciale overleg, spreekt ons enorm aan;
  • Economische belangen spelen een hoofdrol bij onze voorkeur voor Utrecht. De Noord-Zuid as met economische bedrijvigheid langs de A27/A2 en de Oost-West verbinding A15 bepalen onze dagelijkse activiteiten. Economisch overleg in Zuid-Holland is meestal gebaseerd op de Wateras Tiel - Gorinchem - Dordrecht - Rotterdam. Uiteraard hebben we m.b.t. de A27/A15 ook contacten met Giessenlanden en Gorinchem. Het is een grensgemeente eigen contacten te hebben die grensoverschrijdend zijn. Gezien de ligging van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft het economisch overleg met de gemeenten in Utrecht onze voorkeur;
  • Ons is gebleken in de samenwerking op economisch terrein in Utrecht, dat ook de toeristische ontwikkeling in VLZ tot grotere bloei kan komen. Een grote wens van onze gemeente. Dat we daarbij onze huidige contacten in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden willen bestendigen, is vanzelfsprekend. Met een paar dagen de Molens in Kinderdijk, Vestingstad Gorinchem met Slot Loevestein, Geofort Herwijnen, prachtige natuurwandelingen in Zederik en Leerdam met het Glasmuseum, de Glasblazerij en de Linge, blijft onze regio aantrekkelijk;
  • Blijkbaar beoordelen de Ondernemersverenigingen in Zederik, Vianen en Leerdam het economische belang op dezelfde wijze. Al eerder lieten deze drie Ondernemersverenigingen gezamenlijk ons weten dat ook zij bepleiten dat de nieuwe gemeente naar de provincie Utrecht gaat. Zeker ook de innovatiekracht, die in Utrecht op een hoog niveau staat, is daarbij een belangrijke factor;
  • Ogenschijnlijk een emotioneel punt is het gevoel dat Zuid-Holland ons in de loop der tijd gegeven heeft over het belang dat zij hechten aan het gebied waarin Zederik en Leerdam liggen. Zonder in Calimero-gedrag te vervallen: we voelen ons met regelmaat de appendix van Zuid-Holland. Dat het trouwens niet alleen emotie is, blijkt uit het gesol van Zuid-Holland met de brug over de Linge, die ons scheidt van de gemeente Lingewaal in Gelderland. Wanneer het aan Gelderland gelegen had was de nieuwe brug er al geweest. Zuid-Holland weet elke keer argumenten te verzinnen, waardoor ze niet over de brug komen;
  • ook met circa 54.000 inwoners blijft Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland een kleine gemeente. In Utrecht staan we met dit aantal inwoners gemakkelijk in de Top 10. Een argument dat zeker ook telt voor de ondernemers;
  • "Voelen jullie dan helemaal geen verbondenheid met Zuid-Holland?", is een regelmatig gestelde vraag. Eerlijkheidshalve met ZH inderdaad niet veel. Zeker niet meer dan in vergelijk met de provincie Utrecht. Waar we ons wel thuis voelen, is de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Op vele terreinen werken we samen met de gemeenten in de A/V, zoals ook met de Gelderse gemeente Lingewaal. Die samenwerking binnen Avres, Waardlanden, Arbeidsmarktregio, willen we ook niet kwijt. Om die reden doen we er alles aan om bruggen te slaan tussen de regio waar Vianen in ligt en de regio A/V. Dat kunnen we niet alleen. Wanneer de Centrumgemeente Gorinchem zich blijft opstellen zoals ze nu doet (zie: concept zienswijze op rapport Utrecht over onze herindeling, ook verwoord door de burgemeester in zijn Nieuwjaarstoespraak 2017) dan zal dat niet lukken. Dan worden we gedwongen keuzes te maken tussen Gemeenschappelijke Regelingen, wat zeker niet onze voorkeur heeft. De "Alles of Niets" variant van Gorinchem getuigt van casino-gedrag, waar wij ons liever niet aan wagen;
  • de Veiligheidsregio is wetmatig gekoppeld aan provinciegrenzen, in tegenstelling tot de andere Gemeenschappelijke Regelingen waarbij we aangesloten zijn. Grenzeloos Samenwerken in de Veiligheidsregio is dus niet mogelijk. Dat vraagt om zorgvuldigheid, want veiligheid op alle terreinen is een basisvoorwaarde in onze nieuwe gemeente. Dezelfde zorgvuldigheid zal gegarandeerd moeten worden voor allen die werken in de Veiligheidsregio;
  • tijdens bewonersbijeenkomsten in Zederik, Vianen en Leerdam is voorgespiegeld of we in Zuid-Holland van een optimale, agrarische omgeving, naar een landbouwkundig onontgonnen gebied gaan in Utrecht. Een beeld dat haaks staat op het gevoerde en te voeren beleid in Utrecht. Vanuit de Provincie en samen met de ondernemersvereniging LTO Noord, ligt er een agrarisch beleidsplan dat klinkt als een klok en waar we als VLZ prima in passen;
  • Ook veel gehoord is de opmerking dat we religieus thuis horen in de A/V. Wanneer er nu net een thema is dat zich niet laat leiden door grenzen, dan is het wel de religieuze verbondenheid. En de Bible Belt stopt niet bij de A/V. Vraag dat maar eens in en rondom Bunschoten Spakenburg en Veenendaal;
  • Wellicht platvloers, maar wel een veel gestelde vraag door onze inwoners: "en wat betekent dat financieel?" Een vraag die we nu al goed kunnen vergelijken met onze partner Vianen. Utrecht is een welgestelde provincie en een aantal belastingen zijn lager dan we gewend zijn in Zuid-Holland.
  • Deze argumenten hebben een rol gespeeld bij het formuleren van de voorkeur om met onze nieuwe gemeente naar de provincie Utrecht te gaan. Keuzes maken is altijd aanvechtbaar, maar voor ons liggen hier valide redenen aan ten grondslag in het belang voor de inwoners. We hopen dan ook van harte dat degenen die wel een besluit mogen nemen (de leden van de Eerste en Tweede Kamer) zich niet laten leiden door andere belangen dan het belang van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Een besluit wat, in de loop van 2017, voor ons dan de realiteit zal zijn.   Bart Bruggeman,

 

  Wethouder gemeente Leerdam

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid