Algemene ledenvergadering CDA Zederik 31 januari

Zederik

04-01-2018 U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van CDA afdeling Zederik op woensdag 31 januari om 20.00 uur in Huis het Bosch te Lexmond. Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Agenda: 

1 Welkom en opening
2 Mededelingen
3 Stand van zaken nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en komende gemeenteraadsverkiezingen
4 Financieel jaarverslag 2017
5 Verslag kascommissie
6 Begroting 2018
7 Actuele gemeentepolitiek door wethouder en fractievoorzitter
8 Rondvraag
9 Sluiting (22.00 uur)
10 Borrel aan de bar

Graag tot ziens op woensdag 31 januari.  Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
 
Misschien is dit wel de laatste ledenvergadering van CDA Zederik. De verwachting is dat op woensdag 21 november 2018 de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden plaatsvinden. Dat zal nog veel bestuurlijke drukte geven en ook extra ledenvergaderingen met zich meebrengen. Deze zullen echter onder de vlag van het overgangsbestuur van CDA Vijfheerenlanden gehouden worden. Zoals u weet nemen namens Zederik Geert Meppelink, Gerdien Bikker en Greet Bos zitting in dit bestuur. Voorzitter is Frank Koen.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid