CDA Vijfheerenlanden vraagt om hulp bij aanvragen subsidies sportclubs.

Vijfheerenlanden

06-09-2018 CDA Vijfheerenlanden wil dat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik sportclubs actief ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de colleges van burgemeesters en wethouders.

"Er is een nieuwe regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van maar liefst 87 miljoen euro. Hiermee kunnen amateursportclubs subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en de aanschaf van nieuwe materialen", aldus Maria de Jong-Middelkoop, lijsttrekker voor CDA Vijfheerenlanden.

De CDA-fracties roepen de colleges op om de subsidie onder de aandacht te brengen bij de sportclubs. "Het zou mooi zijn als we een deel van dit geld naar onze sportverenigingen in Vijfheerenlanden kunnen halen. En natuurlijk moeten we de clubs helpen. Vrijwilligers hebben het al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren.

CDA Vijfheerenlanden hoopt zich in de nieuwe gemeente volop in te kunnen gaan zetten voor de sport: "Sport is belangrijk voor zowel jong en oud. In ons verkiezingsprogramma pleiten wij daarom voor een actief, samenhangend sport beleid en een sportplatform waar verenigingen elkaar kunnen ontmoeten. Voor de jeugd hopen we sportconsulenten aan te stellen die kinderen enthousiasmeren voor sport en hen koppelen aan verenigingen."

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid