CDA wil boer en burger verbinden

Vijfheerenlanden

11-09-2018 Het CDA in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden organiseerde 11 september een bijeenkomst over de landbouwvisie van de provincie Utrecht. Relevant voor alle landbouwers in Vijfheerenlanden, want vanaf 1 januari maakt de nieuwe gemeente deel uit van Utrecht.

Alsof het was afgesproken: enkele dagen nadat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nieuwe landbouwvisie voor Nederland presenteerde, mocht Mirjam Maasdam, gedeputeerde in de provincie Utrecht, de landbouwvisie van haar provincie voor het voetlicht brengen. Beide visies lijken veel op elkaar, zo stelde Maasdam. De landbouw moet duurzamer, meer kringloopgericht. En boeren verdienen een eerlijke prijs voor hun product, bedrijven moeten economisch rendabel zijn.

De visie is langjarig, benadrukte Maasdam. De stip op de horizon staat bij het jaar 2050. Maar dat betekent niet dat er op korte termijn niets gebeurt. De landbouwvisie staat 26 september op de agenda van Provinciale Staten. De vervolgstap is een plan van aanpak. Maasdam gaf aan als provincie vooral een verbindende rol te willen spelen, bijvoorbeeld om landbouw en natuur meer bij elkaar te brengen. ‘De agrarische sector beheert in onze provincie meer dan vijftig procent van het oppervlak. Landbouwbedrijven zijn essentieel voor onze voedselvoorziening en als drager van het landschap. We willen toewerken naar een maatschappelijk gewaardeerde landbouw.’ Dat lukt volgens de visie het best met een circulaire en klimaatneutrale landbouw, waar agrarisch natuurbeheer en duurzaam bodembeheer een plek hebben.

Boterham verdienen
CDA-fractievoorzitter Chris Westerlaken sloot zich aan bij de woorden van Maasdam. ‘We moeten terug naar een landbouw die gerespecteerd wordt door iedereen. Niet terug naar 1950, dat is een romantisch idee, maar dat werkt niet meer.’ Boeren moeten een boterham kunnen verdienen en daar is nu eenmaal een bepaalde schaal voor nodig. ‘Een ei kost nog net zo veel als in 1950’, stelde Westerlaken.

Maar de weg van enorme schaalvergroting en specialisatie is heilloos. ‘We willen verbinding tussen de mensen die het voedsel produceren en de mensen die het consumeren. Daarom doen we als CDA een voorstel voor het keurmerk ‘De Stichtse Heerlijkheid’. Dat staat voor hoogwaardig kwalitatief voedsel uit de regio.’

Dat voedsel komt van boerderijen die kringloopgericht werken. Geen soja voor veevoer importeren uit Zuid Amerika, maar grondstoffen gebruiken uit de regio. Minder kunstmest inzetten en meer fosfaat uit organische mest. ‘Dat wil niet zeggen dat we allemaal biologisch moeten boeren, of kleiner. Maar wel op een manier die respect heeft voor de omgeving.’

 

 

 

Auteur: Tijmen van Zessen

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid