Sterk in verscheidenheid - Coalitieakkoord Vijfheerenlanden op hoofdlijnen.

Coalitie

31-12-2018 Sterk in verscheidenheid is de titel van het Coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de gemeente Vijfheerenlanden 2019-2022. Een afsluiting van een spannende periode voor CDA Vijfheerenlanden en een goed begin voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Als afsluiting van het proces om te komen tussen een coalitie van CDA, Christen Unie, VVD, D66 en PvdA werd op oudejaarsdag 2018 het coalitieprogramma gepresenteerd in het gemeentehuis van Meerkerk

Maria de Jong - Middelkoop: "Onze slogan: 'Samen en Dichtbij voor een leefbaar en vitaal Vijfheerenlanden' had ook als titel kunnen dienen voor die coalitieakkoord. We hebben bij de meeste onderdelen van ons verkiezingsprogramma vinkjes kunnen zetten." 

In het verkiezingsprogramma is bij het gelijktrekken van beleid gekozen voor synchroniseren. Zodat er ruimte voor verschil blijft tussen de kernen. Hoofdpunten voor CDA in het programma zijn:

  • 1 Miljoen euro per jaar voor burgerinitiatieven die zorgen voor meer samenhang in een kern.
  • Leefbare kernen waar voldoende gebouwd wordt maar met behoud van identiteit
  • Zorgen voor elkaar met nadruk op preventie.
  • Rentmeesterschap en duurzaamheid.

CDA Vijfheerenlanden levert 2 wethouders: Marcel Verweij en Maks van Middelkoop. Marcel: "Het is geweldig om met inwoners bedrijven en organisatie samen de nieuwe gemeente vorm te geven." Maks van Middelkoop: "Ik mag duurzaamheid blijven doen, ik ben blij met het thema landbouw in mijn portefeuille en de financiën blijven op orde!"

Het volledige beoogde nieuwe college van de gemeente Vijfheerenlanden:

 

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid