CDA Vijfheerenlanden installeert overgangsbestuur

Vijfheerenlanden

11-07-2016 Het overgangsbestuur CDA-Vijfheerenlanden is vorige week maandag geïnstalleerd. Het overgangsbestuur is gevormd door (bestuurs)leden uit Leerdam, Vianen en Zederik.

Als onafhankelijk voorzitter is gekozen Frank Koen uit Lexmond, oud-burgemeester van Zederik en Capelle a/d IJssel.

Na de zomer gaat het enthousiaste overgangsbestuur aan de slag om een mooie nieuwe gemeente neer te zetten waarin ieders belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Zolang de gemeentelijke fusie nog niet gerealiseerd is, blijven de bestaande afdelingsbesturen bestaan voor lokale aangelegenheden.

Al snel nadat de gemeenteraden van Vianen, Leerdam en Zederik in november 2015 besloten te fuseren, hebben de CDA-afdelingen verkennend met elkaar gesproken over het fusieproces van de lokale afdelingen. Vervolgens hebben de besturen een overgangsbestuur voorbereid.

Dat heeft onder andere als opdracht om de verkiezingen voor de gezamenlijke gemeenteraadverkiezingen voor te bereiden. Denk aan: het opstellen van een verkiezingsprogramma, maken van een verkiezingslijst waarbij de wens is dat alle vijftien (zestien met het nieuwe dorp Hoef en Haag) kernen van de nieuwe gemeente vertegenwoordigd worden. Het overgangsbestuur zal ook contact zoeken met inwoners van alle kernen, zodat er een verkiezingsprogramma komt waarin de belangen en wensen van de inwoners naar voren komen.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid