CDA opent OV-meldpunt voor Vijfheerenlanden.

OV,provincie,utrecht

17-02-2019 Gerdien Bikker-Trouwborst, kandidaat Statenlid nr 6 voor het CDA en woonachtig in Vijfheerenlanden en Ardin Mourik, Statenlid en kandidaat nr 5 voor het CDA (woordvoerder mobiliteit), openen een meldpunt voor klachten, tips en opmerkingen om het busvervoer te verbeteren in de Vijfheerenlanden.

Nieuwe vervoersconcessie
Naast de overgang van Vijfheerenlanden naar Utrecht, is in Zuid-Holland ook een nieuwe vervoersconcessie ingegaan. Dit betekent dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt over het openbaar vervoer. Het is bekend dat buslijnen die onder verantwoordelijkheid van Zuid-Holland vallen, kampen met nieuwe routes en andere problemen. De buslijnen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht kennen ook een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Ze stoppen bijvoorbeeld regelmatig op halte Papendorp in plaats van direct door te rijden naar Utrecht Centraal.

In de provincie Utrecht wordt pas in 2023 een compleet nieuw vervoerssysteem ingericht met een eventueel nieuwe OV-vervoerder. Tussentijds kunnen er geen (grote) wijzigingen doorgevoerd worden. Echter, voor de Utrechtse lijnen van en naar Vijfheerenlanden is er een uitzondering gemaakt: verzamelde verbeteringen kunnen worden meegenomen in de routes per 2020. Dit betreft de buslijnen 85 (Leerdam-Utrecht), 94 (Ameide-Utrecht), een buurtbus en een aantal belbussen.

Meldpunt
Als CDA vinden wij een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer heel belangrijk voor de vitaliteit van onze dorpen. Daarom opent het CDA een OV-meldpunt voor klachten, opmerkingen en tips met betrekking tot het busvervoer in Vijfheerenlanden. Klachten, opmerkingen en tips kunt u sturen naar cda@provincie-utrecht.nl onder vermelding van OV-meldpunt Vijfheerenlanden. Geef daarbij duidelijk aan om welke buslijn (nummer) het gaat en welke route/haltes het betreft. Wij zullen uw signalen verzamelen en onder de aandacht brengen van de gedeputeerde en de vervoerder. Waar mogelijk zullen wij aandringen op de nodige aanpassingen.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid