Marieke van der Spek- den Besten op CDA staartlijst bij 2e kamer verkiezingen.

2e kamer

04-12-2020 Bij het opstellen van kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 heeft het CDA ervoor gekozen om de laatste plaatsen op de lijst door elke provincie zelf te laten invullen met herkenbare, lokale CDA’ers. Op maandag 16 november 2020 is door CDA provincie Utrecht de staartlijst voor de provincie Utrecht vastgesteld. Marieke van der Spek - den Besten van het CDA Vijfheerenlanden staat op deze staartlijst als nummer 7, wat zal resulteren in plaats nummer 58 op de totale lijst.

Bij het samenstellen van de staartlijst wordt gekeken naar een goede spreiding over de provincie, de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten, maar vooral ook naar politieke ervaring en bekendheid in de eigen omgeving. Een herkenbare kandidaat is belangrijk, zo dat mensen kunnen stemmen op een kandidaat uit de regio, waardoor zij zich vertegenwoordigd kunnen voelen in de landelijke politiek en merken dat ook hun belangen worden meegewogen. Iedereen telt mee!

Marieke van der Spek - den Besten is de regionale CDA-kandidaat die de gemeente Vijfheerenlanden en omgeving kan gaan vertegenwoordigen op het landelijke politieke toneel. Als lid van de gemeenteraad beseft zij zich heel goed dat veel zaken in Nederland uitstekend geregeld zijn. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen of anders geregeld zullen moeten gaan worden. Om al deze uitdagingen en de veranderende maatschappij het hoofd te bieden en Nederland klaar te maken voor de toekomst is een brede vertegenwoordiging in de Tweede Kamer essentieel.

Over haar verkiesbare plaats op deze lijst is Bart Bruggeman –voorzitter van de CDA Afdeling Vijfheerenlanden- heel duidelijk; “Niet alleen onbekende kandidaten en een ver-van-je-bed-show dit keer, maar bij de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 kunnen we bij het CDA stemmen op onze Marieke, Marieke van der Spek uit Nieuwland. Ze is enthousiast, deskundig, gedreven en een puur mensen-mens. Mijn stem gaat zeker naar Marieke!”

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid