Verkiezingsprogramma 2022 CDA Vijfheerenlanden

verkiezingen,2022

18-12-2021 Onder toeziend oog van Hendrik van Brederode, Heer van Vianen, overhandigde de voorzitter van het CDA Vijfheerenlanden Bart Bruggeman, het verkiezingsprogramma aan raadslid en lijsttrekker Marieke van der Spek.

CDA bestuurslid Petra Groeneweg heeft zich wekenlang gebogen over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Het nieuwe CDA programma “Samen Verder Bouwen” is tot stand gekomen door informatie op te halen bij de CDA leden, fractie, commissieleden, diverse verenigingen en instanties en door de “Wat heb je op je hart” campagne. CDA Vijfheerenlanden heeft suggesties, vragen en opmerkingen opgehaald met hulp van een brievenbus in de vorm van een groen CDA-hart. Het CDA-hart heeft een rondreis gemaakt langs 24 locaties in 16 kernen van Vijfheerenlanden en heeft maar liefst 330 reacties opgeleverd. Dit heeft geleid tot aanvullingen en verbeteringen van het programma. Zo kwam een breed gedragen verkiezingsprogramma tot stand.

Elke bladzijde van het verkiezingsprogramma straalt de boodschap uit van respect, verbinding en omzien naar elkaar. Fundament van deze boodschap in het programma zijn de vier CDA uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid (mensen maken de samenleving), gerechtigheid (betrouwbare en beschermende overheid), solidariteit (we leven niet alleen voor onszelf) en rentmeesterschap (verbondenheid tussen jong en oud). Op dit fundament kun je verder bouwen!

Tijdens de overhandiging gaf Bart aan trots te zijn op Marieke als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Je hebt ook een jong gezin, een drukke baan en dan ook nog eens als lijsttrekker voor het CDA fungeren is geen sinecure, dank daarvoor en heel veel succes”.

Marieke bedankte de voorzitter voor het vertrouwen dat haar door het CDA Vijfheerenlanden is gegeven. “Met dit verkiezingsprogramma als leidraad ga ik, en met mij een heel team, aan de slag om een mooie verkiezingsuitslag te realiseren”.

Download het volledige verkiezingsprogramma CDA Vijfheerenlanden Samen verder bouwen

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid