Coalitieakkoord 'Samen zijn wij Vijfheerenlanden'

Vijfheerenlanden,coalitieakkoord

10-05-2022 CDA Vijfheerenlanden neemt deel aan de coalitie met de Partij van de Arbeid, SGP en VHL Lokaal. Benieuwd naar het coalitieakkoord? Lees dan verder!

Wij leven in een prachtige gemeente. Veel mensen in Vijfheerenlanden zijn tevreden met en genieten van hun woonomgeving. Met elkaar vormen we een diverse en vitale samenleving. Elk dorp en elke wijk is uniek en tegelijkertijd zijn we samen Vijfheerenlanden. Vijfheerenlanden als geheel is meer dan de som der delen; mede daardoor zijn we een sterke partner in de regio.

Ruim drie jaar geleden werd het bestaan van de gemeente Vijfheerenlanden een feit. Een moment dat vooraf was gegaan door een intensief traject van samenvoeging. Ook na 1 januari 2019 was nog veel te doen. Wij danken onze voorgangers voor al het werk wat zij hebben verricht in de eerste drie jaar van onze jonge gemeente. Hierop kunnen wij samen met en voor onze inwoners en ondernemers verder bouwen aan onze mooie gemeente.
Voor ons ligt een periode met grote opgaven. Ondanks beperkende factoren zoals grote krapte op de arbeidsmarkt, iets wat ook onze eigen organisatie raakt, gaan wij met enthousiasme aan de gang voor de inwoners en ondernemers van Vijfheerenlanden. Wij willen betrokkenheid bij hen uitstralen, en realistisch zijn in het maken van afspraken, met als doel een betrouwbare overheid te zijn.

Wij willen onze gemeente Vijfheerenlanden mooier en beter maken met en voor onze inwoners en ondernemers. Ook op wereldniveau is nagedacht over hoe we onze aarde mooier en beter kunnen maken. We hebben er namelijk maar één van. De 193 lidstaten die samenkomen bij de Verenigde Naties hebben hiervoor 17 duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld, de Global Goals. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. En dat gaat over onze en alle partijkleuren heen. En het is goed om ondanks al onze verschillen of juist met respect daarvoor, als wereldbewoners gezamenlijk op te trekken, ook in Vijfheerenlanden.

In dit coalitieakkoord laten wij zien hoe wij daar invulling aan geven. Op een betrokken, betrouwbare en realistische manier; samen voor Vijfheerenlanden.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid