Gerdien Bikker uit Vijfheerenlanden kandidaat voor de Provinciale Staten

Vijfheerenlanden,Provinciale Staten,Verkiezingen,Lexmond

01-02-2023 Op 15 maart 2023 mag men weer naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten van Utrecht. Gedeputeerde Mirjam Sterk is gekozen als lijststrekker voor het CDA. Gerdien Bikker-Trouwborst, woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden staat als nummer 5 op de lijst.

Ze vertelt: “De afgelopen twee jaar mocht ik al zitting hebben in de Provinciale Staten, als opvolger van Derk Boswijk, die de overstap maakte naar de Tweede Kamer. In de Provincie heb ik veelvuldig de belangen van Vijfheerenlanden en de omringende plaatsen voor het voetlicht gebracht. Mijn hart ligt bij veilig verkeer, jeugd, aandacht voor goede veilige fietsroutes voor werkenden, ouderen, middelbare scholieren, studenten en recreatieve (elektrische) fietsers.”

Prachtig gebied
“Vijfheerenlanden is een prachtig gebied waar we van willen genieten met elkaar, nu en in de toekomst. Ik ben opgegroeid met de liefde voor het open weidelandschap, dat is ook een belangrijk uitgangspunt voor mijn werk. Daarnaast heb ik aandacht voor het bouwen van genoeg woningen en bereikbaar houden van de dorpen.”

Bikker heeft de afgelopen twee jaar veel kunnen bereiken. Zo heeft ze namens het CDA moties ingediend voor het terughalen van de avondbus naar Ameide. Deze is inderdaad weer gaan rijden. Ook heeft ze aandacht gevraagd voor onveilige fietsroutes en oversteekplaatsen en aanbrengen van betere verlichting. Ook hierover is een motie van het CDA aangenomen, zelfs unaniem door alle Statenleden. “Daar ben ik wel trots op, want ik ga voor de inhoud en zoek daarbij de verbinding tussen alle partijen op. Maar er is nog veel werk te doen, ook samen met het waterschap en de gemeenten.”

Draagvlak onder inwoners 
Daarnaast wil het CDA meer ruimte voor het bouwen van geschikte woningen voor ouderen en gezinnen en starters in de kernen. “Onze gedeputeerde Mirjam Sterk heeft zich daarnaast sterk gemaakt voor de agrarische sector en de natuur en de gesprekken daarover gaan door. We gaan een belangrijke tijd tegemoet waar het gaat om de toekomst van een vitaal landelijk gebied. Ik zou me graag blijven inzetten voor deze thema’s, met oog voor het wijs en verstandig omgaan met de energievraagstukken en duurzaamheid waar de provincie een rol in speelt, met aandacht voor draagvlak onder de inwoners.”

(bron: Het Kontakt - 1 februari 2023)

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid