Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2023 - 2027 - Utrecht

Vijfheerenlanden,Provinciale Staten,Verkiezingen,Utrecht

27-01-2023 Onze provincie Utrecht heeft alles wat ons land zo mooi maakt. Van de zandgronden in het oosten, tot de veenweide in het westen, van Linge tot IJsselmeer; een afwisseling van platteland en stedelijk gebied, rijke schakeringen van groen en bruisende steden. We mogen trots zijn op een provincie die zoveel te bieden heeft. Goed wonen, veel groen en ruimte voor recreatie en prachtige steden met cultuurhistorie en goede voorzieningen!

Maar het zijn vooral ook de inwoners die onze provincie kleur en warmte geven. In gezin en in werk, in zorg voor elkaar, in vrijwilligerswerk en maatschappelijke activiteiten. Utrecht heeft honderdduizenden inwoners die samenleven met en voor elkaar. 

Onze provincie Utrecht is een ecosysteem waarin alle delen van de provincie elkaar nodig hebben. Onze inwoners genieten van het stedelijk gebied om te werken en cultureel te genieten, terwijl het landelijk gebied de rust en ruimte geeft voor recreatie, natuur en de productie van voedsel. In beide gebieden wonen we; soms dicht op elkaar, soms met ruimte om ons heen. Door heel de provincie verplaatsen wij ons, bijvoorbeeld via het grootste mobiliteitsknooppunt van Nederland. In die verbondenheid van Utrecht ligt onze kracht. In de kleinste provincie van ons land staan we voor de uitdaging om samen het verschil te maken. De taken van de provincie zijn belangrijk en springen steeds meer in het oog. We staan voor uitdagingen om in de toekomst te kunnen wonen en werken, moeten aan de slag met landbouw en natuur, mobiliteit en leefbaarheid, energie en landschap. We zullen keuzes moeten maken. Niet alles kan, omdat ruimte schaars is. 
Door die uitdagingen heen zien we tegenstellingen die de boventoon voeren. Beelden worden geschetst. Stellingen betrokken. Politiek die polariseert in plaats van mensen bij elkaar brengt.

Hoe maken we dan samen het verschil?

Afgelopen zomer trokken we erop uit. Onze programmacommissie sprak met vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn op alle belangrijke thema’s van dit programma. Ze bezochten bedrijven, spraken met inwoners, raadpleegden leden en volksvertegenwoordigers. Spraken met jong en oud. In die gesprekken vonden we nuance, geen polarisatie. Als je met mensen spreekt en luistert is het nooit het één of het ander. Dat leest u terug in dit programma. We willen het samen doen. Tegelijk vragen de uitdagingen van deze tijd ook scherpe keuzes. Verantwoordelijkheid wordt gevraagd! Voor het CDA is verantwoordelijkheid nemen onderdeel van ons DNA. In dit programma leest u onze inzet.

Mogen wij op uw stem rekenen?

Klik hier voor het volledige programma.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid