Samen sterker door sport

sport,gezondheid,verenigingsleven

04-11-2023 Deze week trokken CDA-raadsleden uit zo’n 70 gemeenten massaal hun sportschoenen aan. Met een gezamenlijke actie willen zij aandacht vragen voor het belang van samen sporten en bewegen. De dijk en de uiterwaarden die Culemborg en Vijfheerenlanden verbinden fungeren daarbij als decor voor de vandaag verschenen sportcampagne.

Onder het motto #SamenSterkerDoorSport heeft ook de CDA-fractie van Vijfheerenlanden deelgenomen aan deze landelijke sportactie. Het benadrukt daarmee het belang van sport en gezondheid.  Onze fractievoorzitter liep van Vijfheerenlanden naar buurgemeente Culemborg om daar hard te lopen met raadslid Marco van Zandwijk. Als kandidaat kamerlid maakt Van der Spek zich in haar campagne hard voor gezinnen en sport. "Sport brengt mensen samen en versterkt onze gemeenschap, daar zetten wij ons ook in de lokale politiek voor in” legt Van der Spek uit.  Het Culemborgse raadslid van Zandwijk vult haar aan “Sport, gezondheid en het verenigingsleven horen bij elkaar. Het zijn bij uitstek thema’s die bij het CDA in goede handen zijn.” Van der Spek knikt bevestigend “Zowel op lokaal, provinciaal als landelijk, gebied zetten wij hier in onze verkiezingsprogramma’s op in” aldus Van der Spek. “Een gezonde levensstijl en het bevorderen van sport en beweging zijn essentiële elementen van onze samenleving. De voordelen mogen wij niet onderschatten.”

De "Samen Sterker door Sport" actie benadrukte de kracht van diversiteit. Dit door deelnemers in staat te stellen verschillende sporten te beoefenen en op verschillende manieren deel te nemen. In beide gemeenten bezoeken de raadsleden met regelmaat (sport)verenigingen. Dit om daar te horen wat er speelt, zodat dat kan worden meegenomen in het raadswerk. Deze bezoeken onderstrepen de noodzaak om sport en beweging te zien als basisvoorziening. Ongeacht de landelijk uitslag bij de Tweede kamer verkiezingen zijn beide lokale fracties vastbesloten om dit momentum voort te zetten. Ook binnen de gemeenteraad blijven zij zich inzetten voor een gezonde en sportieve gemeente.

Heb jij ideeën hoe wij onze gemeenten sport- en beweegvriendelijker kunnen inrichten? Wij horen het graag? Een mail kan je sturen naar: marieke@cdavijfheerenlanden.nl

Meer weten over de campagne van Marieke Van der Spek? Lees hier haar persoonlijke flyer of website.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid