CDA Teamdag

raadswerk,raadsperiode

20-04-2024 Zaterdag 20 april is het bestuur, de (steun)fractie en wethouder van CDA Vijfheerenlanden bij elkaar geweest om met elkaar stil te staan bij het raadswerk in deze raadsperiode en onze ambities voor de toekomst. We stonden nadrukkelijk stil bij onze uitgangspunten Recht doen, Rentmeesterschap, Solidariteit en Gespreide verantwoordelijkheid.

 
 
Sámen kunnen we meer; zorgen voor elkaar, een land doorgeven op een rechtvaardige manier, geïnspireerd door onze geloofs- en levensovertuiging.
 
We kiezen voor samenwerken en plaatsen het algemeen belang boven het eigenbelang. In de tijd die voor ons ligt willen we dat nadrukkelijk(er) uitdragen.
 
Meedoen? In gesprek hierover? Je bent van harte welkom. We hopen je te ontmoeten in onze mooie Gemeente Vijfheerenlanden!

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid