CDA Teamdag

20 Apr

CDA Teamdag

raadswerk, raadsperiode

Zaterdag 20 april is het bestuur, de (steun)fractie en wethouder van CDA Vijfheerenlanden bij elkaar geweest om met elkaar stil te staan bij het raadswerk in deze raadsperiode en onze ambities voor de toekomst. We stonden nadrukkelijk stil bij onze uitgangspunten Recht doen, Rentmeesterschap, Solidariteit en Gespreide verantwoordelijkheid.

Lees verder